Novel Programming

ผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพ และแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจพัฒนาโปรแกรมยุคใหม่

มารู้จักกัน

Novel Programming - ผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพ และแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจพัฒนาโปรแกรมยุคใหม่

สวัสดีครับ เว็บนี้ผมตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อ 2 ประการ

1) เพื่อนำเสนอบริการ ในฐานะเป็นผู้ให้บริการพัฒนาระบบงาน แอพพลิเคชั่น ตามความต้องการลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมาผมเคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลายๆ สิ่ง ทั้ง

  • Hardware (พวก AVR, PIC, Arduino)
  • Software (ทั้ง Desktop, Web, Mobile Application)
  • งานติดตั้งระบบ Network , Server

2) เพื่อแบ่งปันความรู้สำหรับการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย ในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์พิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งพบว่าประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่เป็นโปรแกรมเมอร์ (ที่ทำงานได้จริง) จำนวนมาก โดยปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทำให้การหาความรู้ต่อยอดได้เองค่อนข้างยาก ในขณะที่ตำราภาษาไทยที่ใช้ในการเรียนการสอนส่วนใหญ่ก็ไม่ทันสมัยเท่าที่ควร โดยบทความของผมจะเน้นการต่อยอดพื้นฐานจากผู้ที่มีพอจะมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว ทั้งที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยใช้แนวทางถ่ายทอดแบบง่ายๆ และลงมือทำไปด้วยกัน และที่สำคัญคือ เป็นภาษาไทยครับ

พัฒนา Windows/Desktop Application

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจยุคใหม่

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบบัญชีและคลังสินค้า งานบริการและการผลิต
ระบบบริหารฐานข้อมูลด้านต่างๆ
ระบบงานที่ต้องการใช้งาน Magnetic Card / Barcode / RFID
ระบบที่เชื่อมต่อ Sensor หรือใช้งานร่วมกับ Microcontroller
ระบบควบคุมและติดตามผล Monitoring
โปรแกรมตามความต้องการ

พัฒนา Web & Mobile Application

ให้ลูกค้าเข้าถึงคุณได้จากทุกที่ และทุกอุปกรณ์

เพราะธุรกิจยุคใหม่ ไม่ออนไลน์ไม่ได้
เชื่อมต่อธุรกิจคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
เว็บหรือแอพสำหรับลูกค้า Online Sale & Service
เว็บหรือแอพสำหรับผู้ใช้ภายใน Online Database
การออกแบบเว็บแบบ Responsive รองรับทุกขนาดหน้าจอ
เว็บรองรับ SEO และเชื่อมต่อกับ Social Network ได้
Multi Platform พัฒนาแอพรองรับ Android & iOS
UX Design คำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้งานที่ดี

ตัวอย่างผลงาน

มีงานหลายรูปแบบครับ

สนใจบริการ

ยินดีให้บริการครับ

ตัวอย่างการคิดค่าบริการพัฒนาโปรแกรม
งานพัฒนาโปรแกรมที่อธิบายข้างล่างนี้เป็นการประมาณคร่าวๆ แนะนำว่าให้ลองมาปรึกษากันดูก่อนครับ เพราะการพิจารณาค่าพัฒนา มีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ขอบเขตระยะเวลา งบประมาณ ความยากง่าย ปริมาณสิ่งที่ต้องทำ จำนวนทีมงานที่ใช้ ระยะการเดินทางเพื่อไปเก็บข้อมูล ติดตั้งระบบ (ถ้ามี)

งานขนาดเล็ก

งานที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก มีผู้ใช้ไม่มาก อาจจะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหรือระบบเครือข่าย 5-10 ใช้เครื่อง Server ขนาดเล็ก ระบบไม่จำเป็นต้องมีผู้บริหารระบบที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดูแลในภายหลัง หรือมีความต้องการที่ไม่ซับซ้อน มีหน้าจอบันทึกข้อมูล แบบฟอร์ม รายงาน ไม่กี่หน้า รวมทั้งมีแนวทางความต้องการที่ชัดเจนแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาไปทำขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการอีก
ตัวอย่างเช่น โปรแกรมขายหน้าร้าน (POS)
โปรแกรมเก็บข้อมูลสมาชิก
โปรแกรมบัญชี/สต็อค/ต้นทุน สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
โปรแกรมฐานข้อมูลทั่วไป
เว็บไซต์สำหรับนำเสนอข้อมูลธุรกิจ (ไม่มีระบบซับซ้อน) เป็นต้น

ประมาณราคา

10,000-30,000

ระยะเวลา

ภายใน 1-2 เดือน

จำนวนงวดเก็บเงิน

2 งวด : มัดจำ 25-30%
และเมื่องานเสร็จสิ้น

งานขนาดใหญ่

งานที่มีความซับซ้อน มีหลายระบบย่อย มีระดับความปลอดภัยผู้ใช้งานหลายระดับ ต้องรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก มีระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ หรือมีหลายไซต์งาน อาจจะต้องมีการเดินทางไปสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ ต้องจัดทำคู่มือระบบเต็มรูปแบบ ต้องใช้เวลาในการติดตั้งระบบ รวมถึงจำเป็นต้องมีผู้บริหารระบบที่เชี่ยวชาญคอยดูแลในภายหลัง
ตัวอย่างเช่น โปรแกรมระบบบัญชีขนาดใหญ่
โปรแกรมฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อน
โปรแกรมที่ต้องทำงานเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆภายนอก หรืออุปกรณ์ Sensor ต่างๆ
เว็บไซต์ที่ให้้บริการออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป รองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรืออุปกรณ์พิเศษอื่นๆ เป็นต้น

ประมาณราคา

30,000 - 200,000 บาท

ระยะเวลา

เกินกว่า 2 เดือน

จำนวนงวดเก็บเงิน

3 งวด ขึ้นไป : มัดจำ 25-30%
และตามความคืบหน้าที่ตกลงกัน จนงานเสร็จสิ้น